email
... ... ...
... ...  atelier rubicon ltd ...  reference firmy ...
   

Atelier Rubicon s.r.o.
se specializuje na projekty, inženýrskou a developerskou činnost převážně průmyslových objektů a objektů z odvětví služeb.

Atelier Rubicon s.r.o.
byl založen v roce 1995 jako projektově inženýrská firma. Firma realizovala zakázky pro významné klienty, např. Škoda Automobilová a.s., Johnson Controls, Valeo, ČSOB a.s., Julius Meinl, Trimco, Delvita , Česká správa sociálního zabezpečení a další, viz reference firmy.

Atelier Rubicon s.r.o.
v oblasti umísťování investic poskytuje profesionální pomoc:
 • při zakládání firem zahraničních subjektů vstupujících na trh
 • v právní a ekonomické oblasti zahraničním firmám
 • při vyhledávání a posuzování pozemků vhodných pro realizaci jejich investičních záměrů

Atelier Rubicon s.r.o.
v oblasti projektové provádí a nabízí následující služby:
 • architektonické a urbanistické studie
 • vizualizace
 • propočty a rozpočty staveb
 • dokumentace pro územní řízení
 • posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA
 • dokumentace pro stavební povolení
 • prováděcí dokumentace
 • dílenská dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení

Atelier Rubicon s.r.o.
v oblasti inženýrské :
 • zajištění potřebných podkladů a povolení nutných pro vyhotovení projektové dokumentace
 • výběrová řízení na dodávku staveb
 • autorské dozory
 • technické dozory investora

Atelier Rubicon s.r.o.
Pro subjekty samosprávy nabízí a provádí pomoc při rozvoji průmyslových zón, například projekt "Czech Industrial Parks - D5" je projektem firmy, do kterého se zapojily obce podél dálnice Praha - Plzeň. Tento projekt pomáhá obcím:
 • zajistit veškeré nutné průzkumy (např. hydrogeologický, radonový, nebo průzkum ekologické zátěže)
 • měnit a vytvářet územní plány a v nich definovat území pro vznik podnikatelských aktivit, tzv. průmyslových zón
 • definovat kapacitu těchto území z pohledu infrastruktury
 • definovat investice nutné pro rozvoj průmyslové zóny
 • scelovat pozemky a vytvářet tak jednolité území vhodné pro průmyslovou zónu
 • registrovat zónu v portfóliu agentury Czechinvest
 • provádět marketingovou činnost za účelem získání vhodných investorů
 • při jednání o kupních smlouvách s investory
 • získat zdroje soukromých investorů