email
... ... ...
... ...  atelier rubicon ltd ...  reference firmy ...

1993-95 | 1996-1999 | 2000-2005 | 2006-2010

rok 2010
název akceZlatnictví Dušák, Praha
prováděné
činnosti
projektová činnost
typ stavbynávrh interiérů
realizacev realizaci

rok 2010 ...
název akceLogistický a průmyslový park Cerhovice, CTP Invest
prováděné
činnosti
inženýrská činnost
typ stavbynovostavba
realizacev realizaci

rok 2010
název akceSociální zařízení hasičské zbrojnice Stará Lípa
prováděné
činnosti
studie a projekt pro stavební povolení
typ stavbyrekonstrukce
realizacev realizaci

rok 2010
název akceZUŠ Česká Lípa, návrh fasády
prováděné
činnosti
projektová činnost
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2010 ...
název akceZŠ Jižní, vnitřní rozvody vodovodu
prováděné
činnosti
prováděcí projekt
typ stavbyrekonstrukce
realizacev realizaci

rok 2010 ...
název akceMěstská knihovna v České Lípě
prováděné
činnosti
zadávací dokumentace pro výběrové řízení
typ stavbyrekonstrukce
realizacev realizaci

rok 2009 ...
název akceDIAMO, potrubní mosty
prováděné
činnosti
prováděcí projektová dokumentace
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2009 ...
název akceTPCA, odsávání fosfátů na lakovně
prováděné
činnosti
prováděcí projektová dokumentace + dodávka
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2009 ...
název akceMS Praha s.r.o., Cvikov, výrobní hala pro výrobu sprinklerů
prováděné
činnosti
dokumentace ke stavebnímu povolení + inženýrská činnost
typ stavbynovostavba
realizacev realizaci

rok 2009 ...
název akceTPCA, vizualizace uzavírací klapky
prováděné
činnosti
prováděcí projektová dokumentace + dodávka
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2008 ...
název akceKavárna Split, Česká Lípa
prováděné
činnosti
studie interiéru
typ stavbynovostavba
realizacene

rok 2008
název akcePerštejn, developerský projekt rodinných pasivních domů
prováděné
činnosti
studie
typ stavbynovostavba
realizacene

rok 2008 ...
název akceDiamo, zpracování matečních louhů
prováděné
činnosti
prováděcí projekt
typ stavbynovostavba
realizaceano

rok 2008 ...
název akceIps Alpha
prováděné
činnosti
řešení a dodávka záložních systémů UPS
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2007 ...
název akceTPCA, výměník RTO na využití zpětného tepla na lakovně
prováděné
činnosti
projekt + dodávka
typ stavbynovostavba
realizaceano

rok 2007 ...
název akceTPCA, rekonstrukce SO 602 a SO 601
prováděné
činnosti
dokumentace ke stavebnímu povolení
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2007 ...
název akceTPCA, plnění okruhů nemrznoucí směsí
prováděné
činnosti
dodávka
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2007 ...
název akceKonsolidované laboratoře v Nemocnici s poliklinikou Č. Lípa
prováděné
činnosti
dokumentace ke stavebnímu povolení + inženýrská činnost
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2007 ...
název akceFehrer Česká Lípa
prováděné
činnosti
projekt ke stavebnímu povolení
typ stavbynovostavba
realizacene

rok 2007 ...
název akceKIA motors
prováděné
činnosti
konzultační služby - organizace výběrového řízení na dodavatele služby: uvedení do trvalého provozu
typ stavbynovostavba
realizaceano

rok 2006 ...
název akceSand Profile s.r.o. výrobní hala těsnících profilů, Arnultovice-Nový Bor
prováděné
činnosti
projektová činnost + generální dodávka
typ stavbynovostavba
realizaceano

rok 2006 ...
název akceObchodní akademie, Česká Lípa
prováděné
činnosti
projekt ke stavebnímu povolení + zajištění stavebního povolení, autorský dozor
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2006 ...
název akceTPCA
prováděné
činnosti
inženýrská činnost na zajištění potřebných povolení na akcích, záložní umístění karoseriíí, VT kompresory, kancelář a kuřárna, rozšíření přístavby SO 200
typ stavbyrekonstrukce
realizaceano

rok 2006 ...
název akceTPCA CBU1
prováděné
činnosti
stavební povolení a technický dozor investora
typ stavbynovostavba
realizaceano

rok 2006
název akceTPCA Club, areál volného času
prováděné
činnosti
studie
typ stavbynovostavba
realizacene